Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ORDREBEKREFTELSE

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2660
Fra/til: Avisa Sør-Trøndelag
Saksbehandler: Jorun Mariann Hjelen
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: EIENDOMSSKATT 2018
Unntatt off:
Dokument: