Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FORFALL TIL OPPSTARTSMØTE ARBEIDSGRUPPE FOR REHABILITERING I HEIM KOMMUNE

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/258
Fra/til: Mari Solberg
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - REHABILITERING
Unntatt off:
Dokument: