Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 - GNR 101 BNR 14 - ROGER LUND

Dato: 12.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2345
Fra/til: Roger Lund
Saksbehandler: Jorun Mariann Hjelen
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 101 BNR 14 - ROGER LUND
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: