Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FERDIGATTEST - TILTAK - TEKNISK INSTALLASJON I BYGG. VEDLIKEHOLD OG UTVIDELSE AV BRANNSLOKKEANLEGG

Dato: 12.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 13/2321
Fra/til: Multiconsult Norge AS
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: WACKER CHEMICALS NORWAY AS HOLLA METALL - UTVIDELSE BRANNSLOKKEANLEGG
Unntatt off:
Dokument: