Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - KRAV OM FAST STILLING

Dato: 13.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/1827
Fra/til: Personal og lønn v/Inger Sporild
Saksbehandler: Randi Myran
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: KRAV OM FAST STILLING
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: