Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INNKALLING TIL MØTE I FORELØPIG STYRE TIL FELLESFORVALTNINGA I SØAVASSDRAGET

Dato: 13.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1073
Fra/til: Rolf Stamnestrø, John Lian, John Five, Ola Taftø, Lars Christian Bugten, Dagfinn Sørli, Jan Aage Pettersen
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: FISKEFORVALTNING 2018 -2019
Unntatt off:
Dokument: