Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ATTEST

Dato: 13.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/509
Fra/til: Marthe Løfaldli Werkland
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTDANNING/PRAKSIS - MARTHE LØFALDLI WERKLAND
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: