Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM ENDRING AV PLASS

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/1876
Fra/til:
Saksbehandler: Elisabeth Øverby
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: ENDRING SODIN SFO - SKOLEÅRET 2017/2018
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: