Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSIKT OVER INNGÅTTE AVTALER

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/1520
Fra/til: Waterlogic
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: WATERLOGIC VANNMASKIN
Unntatt off:
Dokument: