Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FORESPØRSEL OM PRAKSISPLASSER FOR VERNEPLEIERSTUDENTER I 2. ÅRS PRAKSIS

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/1875
Fra/til: Norges Arktiske Universitet i Harstad
Saksbehandler: Hanne Stavaas Tøndel
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: PRAKSISPLASS/ UTPLASSERING - PLEIE 2018
Unntatt off:
Dokument: