Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET GNR 102 BNR 781

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/160
Fra/til: Heimdal Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Jarle Tøndel
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET 2018 - REGISTRERES I MATRIKKELEN
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: