Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET RUTINER TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER IFB FLYTTING TIL NY KOMMUNE

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2626
Fra/til:
Saksbehandler: Hege Bjerkli Daaland
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: SKOLEGANG
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: