Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) GNR 45 BNR 28 PARSELL 10

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/4236
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: OLE MAGNE STRAND - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET/OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 45 BNR 28 PARSELL 10
Unntatt off:
Dokument: