Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SODIN SKOLE - SAMSVARSERKLÆRING BRANNALARMANLEGG

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/2772
Fra/til: Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Saksbehandler: Olav Aa
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SODIN BARNESKOLE - KONTRAKTSOPPFØLGING
Unntatt off:
Dokument: