Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INFORMASJON TIL 10.KLASSINGER OM ELEV-PC PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/349
Fra/til: Trøndelag Fylkeskommune
Saksbehandler: Hege Bjerkli Daaland
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: DIVERSE SKRIV - SODIN SFO 2018
Unntatt off:
Dokument: