Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: DEN FYSISKE SKOLESEKKEN - NYHETSBREV NR 1/FEBRUAR 2018

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/518
Fra/til: Idrettsforbundet v/Maj Elin Svendahl
Saksbehandler: Hege Bjerkli Daaland
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: DEN FYSISKE SKOLESEKKEN 2018
Unntatt off:
Dokument: