Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TAKK FOR GAVEN TIL SOS - BARNEBYER

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/5
Fra/til: Stiftelsen SOS barnebyer Norge
Saksbehandler: Elisabeth Øverby
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: DIVERSE SKRIV - SODIN SKOLE 2018
Unntatt off:
Dokument: