Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: PERIODERAPPORT FOR SLAMTØMMING 01.01.17 - 31.12.17

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/64
Fra/til: HAMOS Forvaltning IKS
Saksbehandler: Jarle Tøndel
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: HAMOS FORVALTNING IKS - SLAMTØMMING 2017
Unntatt off:
Dokument: