Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INFORMASJON OM SYKKELOPPLÆRING - TRYGG TRAFIKK

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/5
Fra/til: Trygg Trafikk v/Barbro Formo
Saksbehandler: Geir Morten Oddebug
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: DIVERSE SKRIV - SODIN SKOLE 2018
Unntatt off:
Dokument: