Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILSKUDD TIL STUDIEPERMISJON FOR VIDEREUTDANNING I SAMISK GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2018

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/916
Fra/til: Fylkesmannen i Trøndelag
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: OPPLÆRING I SAMISK SKOLEÅRET 2016-2017-2018
Unntatt off:
Dokument: