Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MINNEGAVE TIL HJEMMESYKEPLEIEN I FORBINDELSE MED MARTHA ENOKSENS BEGRAVELSE

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/170
Fra/til: Hemne Sparebank
Saksbehandler: Solfrid Johanne Spjøtvold
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: MINNEGAVER TIL PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN 2018
Unntatt off:
Dokument: