Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UTSKRIFT FRA MØTEBOK - MØTE 08.02.2018 - DRIFTSBUDSJETT - 2018

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/520
Fra/til: Hemne og Snillfjord Kirkekontor
Saksbehandler: Torger Aarvaag
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: KIRKELIG FELLESNEMND SNILLFJORD, HALSA, HEMNE
Unntatt off:
Dokument: