Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OPPSIGELSE AV STILLING

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/522
Fra/til: Bjørg Marit T Væge
Saksbehandler: Ida Lernes Hansen
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: OPPSIGELSE - BJØRG MARIT VÆGE
Unntatt off:
Dokument: