Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KLAGE PÅ BRØYTING - AVVIK KVALITET

Dato: 13.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/217
Fra/til: Witsø Maskin AS
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KOMMUNALE VEI - KORRESPONDANSE, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG AVTALER 2018
Unntatt off:
Dokument: