Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UTLEGGSTREKK - VI PÅLEGGER DERE Å TREKKE I INNTEKTEN

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2963
Fra/til:
Saksbehandler: Toril Kjønsvik Løseth
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: LØNNSNOTATER 2018
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: