Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REFERAT 13.02.2018

Dato: 13.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/255
Fra/til: Henny Belsvik Lund, Grethe Husby Settemsdal, Hilde Sponås Betten, Siri Johanne Sæterbø, Ingrid Løfaldli Werkland, Tove Kristin Aasbø, Torhild Bæverfjord, Laila Spjøtvold Lund, Ida Lernes Hansen, Anita Hafsmo Vitsø
Saksbehandler: Eli Mette L. Vitsø
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - PLEIE OG OMSORG
Unntatt off:
Dokument: