Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MIDLERTIDIG TILSETTING ASSISTENT 18,95% STILLING FOR PERIODEN 01.03.18 - 31.05.18

Dato: 13.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/234
Fra/til: Heidi Karlsen
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: TILSETTING MIDLERTIDIG - PLEIE OG OMSORG 2018 - DELEGERTE VEDTAK
Unntatt off:
Dokument: