Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: AKSEPTSKJEMA FOR BRUK AV KUNDESIDE

Dato: 12.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 16/2340
Fra/til: Kommunal Landspensjonskasse
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ARBEIDSAVTALE KARITA CECILIE EINSET
Unntatt off:
Dokument: