Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REFERAT FRA MØTE VEDRØRENDE BETALINGSREGULATIV HEMNEHALLEN, HEMNE SAMFUNNSHUS OG SVØMMEHALLEN

Dato: 12.03.18
Type: Notat
Saksnr: 18/696
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: EVALUERING AV BETALINGSREGULATIV FOR UTLEIE AV HEMNEHALLEN, SAMFUNNSHUSET OG SVØMMEHALLEN
Unntatt off:
Dokument: