Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.NOVEMBER 2003

Dato: 12.03.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/685
Fra/til: Snekvik Eiendom AS
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SNEKVIK EIENDOM AS- KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: