Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ER DU NYANSATT I PLEIE OG OMSORG

Dato: 12.03.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/169
Fra/til: Maren Engeskaug Nielsen
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: ARBEIDSAVTALE MAREN ENGESKAUG NIELSEN
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: