Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM YRKESSKADE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT UNDER ARBEID PÅ NORSK ELLER UTENLANDSK LANDTERRITORIUM

Dato: 12.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/732
Fra/til:
Saksbehandler: Ida Lernes Hansen
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: PERSONSKADE
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: