Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SAMMENSLÅING GODKJENT

Dato: 12.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/701
Fra/til: Kjersti Strand Gladsø
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KJERSTI STRAND GLADSHØ - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GNR 45 BNR 183 OG 184
Unntatt off:
Dokument: