Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LEDNINGSKART

Dato: 12.03.18
Type: Inngående
Saksnr: 08/2019
Fra/til: Roar Heimsbakk
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ANDERS EGIL AAE - TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG - OLDERVIKA
Unntatt off:
Dokument: