Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LEDNINGSKART FOR HYTTEFELT I BELSVIKA

Dato: 12.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2371
Fra/til: Rambøll Norge AS
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: RAMBØLL -GRAVEMELDING LARØY MIDT AS -BELSVIKA
Unntatt off:
Dokument: