Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REFERAT FRA MØTE MED VERNEOMBUD 8.3.2018

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/734
Fra/til: Verneombud Trygve Moldjord, Verneombud Rolf Helge Madsen Wessel
Saksbehandler: Siv Tove Sødal
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: REFERATER VERNEOMBUD - SODIN SKOLE
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §14, jfr. Fvl. §13
Dokument: