Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM ANSVARSRETT OPPARBEIDELSE VEG TIL SLAMTANK.

Dato: 06.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2635
Fra/til: Gunnar Albert Korshavn
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: OMREGULERING KVERVOSEN GNR 35 BNR 18
Unntatt off:
Dokument: