Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SV: RAPPORT/TILBUD

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/737
Fra/til: BWT Birger Christiensen AS v/Pedersen Geir
Saksbehandler: Svein Roger Karlsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MINDRE ANSKAFFELSER VED TLM 2018 - 2019
Unntatt off:
Dokument: