Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BYGGE- OG REGULERING PÅ GNR. 29, BNR 16

Dato: 12.03.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/2
Fra/til: Siv Aida Rui
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: BEGJÆRING OM INNSYN I DOKUMENTER - 2018
Unntatt off:
Dokument: