Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD RÅDGIVER NAV 100% FAST STILLING

Dato: 13.03.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/678
Fra/til: Ingvild Vorkinnslien Egeland
Saksbehandler: Ola Sødahl
Enhet: Nav
Sak: REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER NAV 100% FAST STILLING
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: