Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST STILLING VED FELLESTJENESTER

Dato: 13.03.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/677
Fra/til: Kristine Kilvik
Saksbehandler: Arnt Joar Moen
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 100 % FAST STILLING VED FELLESTJENESTER
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: