Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSENDELSE AV BEKREFTELSE PÅ FORMÅL - POLITIATTEST

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/297
Fra/til: Silje Bjerkli Daaland
Saksbehandler: Solveig Sporild
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING - SODIN SKOLE 2017 - 2018
Unntatt off:
Dokument: