Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ENDRET SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2018 - 2019

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 16/4072
Fra/til: Fylkesmannen i Trøndelag
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2018 - 2019
Unntatt off:
Dokument: