Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STØTTE

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/733
Fra/til: Kreftforeningen
Saksbehandler: Gunn-Hilde Opsal
Enhet: Kultur og fritid
Sak: RUSSEN 2018 - STØTTE TIL KRAFTTAK MOT KREFT 2018
Unntatt off:
Dokument: