Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - SPØRSMÅL ANG. EIENDOMSSKATT GNR.40 BNR.15

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/730
Fra/til: Jan Martin Brattli
Saksbehandler: Jorun Mariann Hjelen
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: REDEGJØRELSE - EIENDOMSSKATTETAKSERING 2016 GNR 40 BNR 15 - JAN MARTIN BRATTLI
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: