Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING KONSULENT, 50 % FAST STILLING

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2999
Fra/til: Karita Einset
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TILSETTING KONSULENT, 50 % FAST STILLING
Unntatt off:
Dokument: