Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INFOMØTE FOR FORELDRE/FORESATTE OM SKOLETUR TIL SCARBOROUGH VÅREN 2018

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/5
Fra/til: Foreldre/foresatte til elever på 10. trinn
Saksbehandler: Hege Bjerkli Daaland
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: DIVERSE SKRIV - SODIN SKOLE 2018
Unntatt off:
Dokument: