Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET UTVIKLINGSSAMTALE - VÅR 2018

Dato: 13.03.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/4002
Fra/til: Rolf Helge Madsen Wessel
Saksbehandler: Hege Bjerkli Daaland
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: ARBEIDSAVTALE ROLF H MADSEN WESSEL
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: