Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEDRØRENDE SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK FAGERVOLLEN - SINNESSETRA

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/13
Fra/til: Nils Jørgen Graadahl
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MOTORFERDSEL I UTMARK 2018
Unntatt off:
Dokument: