Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 23.04. - 11.05.18.

Dato: 13.03.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/743
Fra/til:
Saksbehandler: Randi Vuttudal
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: PERMISJON
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: